0


Chin Huay Co., Ltd.                        

                         บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด เติบโตไปพร้อมกับคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นบรรพบุุรุษของเรามีความต้องการที่จะก่อตั้งบริษัทให้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงถูกตั้งชื่อว่า "จิ้นฮ่วย"   (จิ้น แปลว่า เจริญ หรือทันสมัย, ฮ่วยแปลว่า สินค้าหรืออุตสาหกรรม)   มรดกนี้ได้ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบัน 


                         เจริญอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2468 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การผลิตและการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของเรา คือ น้ำปลา และได้ขยายการผลิตเพิ่ม คือ ปลากระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และขนมเพื่อสุขภาพ
ทำไมผลิตภัณฑ์ของเราถึงดีที่สุด


                        เจริญอุตสาหกรรม มีระบบการควบคุมภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น HACCP, GMP, BRC และ Halal ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานนี้เองที่ทำให้ “เจริญอุตสาหกรรม”   ได้รับรางวัล “Best Exporter   2016"    รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในประเทศไทย


                        อย่างไรก็ตามการได้รับรางวัลไม่ได้ทำให้เราหยุดปรับปรุงคุณภาพแต่เพียงเท่านี้เรายังทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น

Best Exporter 2016

Product