0บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด

โรงงานท่าฉลอม85/1-3 ถนนทวาย ตำบลท่าฉลอม 

อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000


:   (02)-416-0708


:   (034)-498-247


:   info@chinhuay.comบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จํากัด

สํานักงานใหญ่


181  ถนนท่าข้าม แขวงแสมดํา

เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150


  : (02)-416-0708


  : (02)-416-1630, (02)-416-1909


  : info@chinhuay.com